Stichting

Open Hart

Geef een donatie vandaag en help de kinderen en bejaarden van Vietnam

Project nr. 04 (1)


 1. Bouwen van 5x stenen woningen in provincie Hau Giang
 2. Verstrekken van microkredieten aan 6x gezinnen in provincie Hau Giang
 3. Zie volgende pagina


  Uw bijdrage

  Stichting OPEN HART is een neutrale organisatie.

  Bij het verlenen van hulp wordt er niet naar achtergronden gekeken. De stichting hoopt in de toekomst nog meer voor mensen in VIETNAM te kunnen betekenen. U kunt de stichting ondersteunen door een bijdrage te storten op:

  BANKREKENING:

  Het is in verband met het opheffen van de stichting niet meer mogelijk aan de stichting te doneren.

  Stichting Open Hart is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

  - RSIN/fiscaalnummer ANBI

  819809159

  Dit houdt in dat giften door particulieren en bedrijven aan de stichting aftrekbaar zijn van de belastingen. De belastingdienst betaalt dus mee aan uw schenking. Afhankelijk van de vorm (eenmalig of periodiek) kunnen deze giften geheel of gedeeltelijk in aftrek worden gebracht op uw belastbaar inkomen.

  De stichting OPEN HART garandeert u dat al het geld dat de stichting ontvangt, rechtstreeks ten goede komt aan de hulpbehoevenden in VIETNAM. Bestuurskosten, reiskosten, vergoedingen  ...enzovoort.. bestaan niet.

  Copyright © 2009 Open Hart. All rights reserved.