HỘI TỪ THIỆN

  "MỞ RỘNG TRÁI TIM"

Hãy tham gia chương trình làm việc từ thiện giúp trẻ em mồ côi, người khuyết tật và người già neo đơn tại VIỆT NAM!

 

 Từ thiện tại Việt Nam 2014, dvd 2

Copyright © 2009 Open Hart. All rights reserved.

 

 

 Hân hạnh kính chào quý vị đã vào trang web của hội    từ thiện Mở Rộng Trái Tim Hòa Lan.

 Mục đích của hội: Giúp đỡ những gia đình đang có hoàn cảnh sống khó khăn và tạo cho họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

 

 

THÔNG BÁO


Vì lý do sức khỏe, hội từ thiện Mở Rộng Trái Tim Hòa Lan ngừng hoạt động!


Chúng tôi xin chân thành cám ơn các tình nguyện viên tại Hòa Lan cũng như trong nước. tất cả các mạnh thường quân đã tin tưởng ủng hộ công sức và tài chánh cho chương trình từ thiện của hội trong những năm qua.


Hội sẽ họp nội bộ để xem tổng số tiền hội đã có được sẽ giúp cho những dự án nào ở Việt Nam.


Thay mặt hội,
Hàng Văn Long, hội trưởng.
Ben Hondeveld, thủ quỹ.
Michel Bouman, thư ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Từ thiện tại Việt Nam 2017, phim phần 2

Từ thiện tại Việt Nam 2017

Từ thiện tại Việt Nam 2014

Ủng hộ tài chánh


Hội  “MỞ RỘNG TRÁI TIM” là một tổ chức trung lập. Làm việc phi chính trị, không phân biệt tôn giáo và thành phần.


Mọi sự ủng hộ tài chánh cho chương trình từ thiện của hội, xin quí mạnh thường quân vui lòng chuyển vào trương mục như sau:


ABN-AMRO  BANK

Số trương mục:

IBAN: NL53ABNA0474493342


Tên: Stichting OPEN HART

Tên vùng: HOOFDDORP

Người ở  ngoài nước HÒA LAN xin điền thêm số dưới đây:

BIC   : ABNANL2A


Chuyển tiền qua PayPal:

stichtingopenhart2009@

yahoo.com


Hội từ thiện MỞ  RỘNG TRÁI TIM được sở thuế vụ tại Hòa Lan chánh thức công nhận và được sắp tên vào danh sách ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

- RSIN/ fiscaal nummer ANBI

819809159 (mã số thuế)

Quí mạnh thường quân có thể điền số tiền ủng hộ từ thiện vào giấy khai thuế hàng năm.

 

TẤT CẢ MỌI SỐ TIỀN ỦNG HỘ  CỦA QUÍ MẠNH THƯỜNG QUÂN SẼ ĐƯỢC HỘI SỬ DỤNG ĐÚNG VỚI MỤC ĐÍCH CỦA HỘI ĐÃ ĐỀ RA. HỘI KHÔNG PHẢI CHI TRẢ CHO BẤT KỲ TỐN KÉM NÀO KHÁC NGOÀI VIỆC LÀM TỪ THIỆN!

 


Xem ảnh 2011