HỘI TỪ THIỆN

  "MỞ RỘNG TRÁI TIM"

Hãy tham gia chương trình làm việc từ thiện giúp trẻ em mồ côi, người khuyết tật và người già neo đơn tại VIỆT NAM!

 

 

HOẠT ĐỘNG GÂY QUỸ TỪ THIỆN CỦA HỘI TRONG NĂM 2016

    

23-01-2016: Ban đại diện cộng đồng người Việt tại Hòa Lan tổ chức đón xuân 2016 tại Arnhem và đã tạo điều kiện cho hội có mặt để bán mật ong gây quỹ từ thiện.

Tổng số mật ong đã bán được: 85 hũ.

Tiền ủng hộ thùng từ thiện: € 605.

 

24-01-2016: Hội đã được phép có mặt ở ngày lễ đón xuân Bính Thân 2016 do Giáo Xứ  Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan tổ chức tại Utrecht.

Tổng số mật ong đã bán được: 155 hũ.

Tiền ủng hộ thùng từ thiện: € 267

 

02-2016: Ban đại diện cộng đồng người Việt tại Alkmaar tổ chức lễ mừng xuân 2016 và đã tạo điều kiện cho hội chúng tôi có mặt.

Tổng số mật ong đã bán được: 45 hũ.

Tiền ủng hộ thùng từ thiện: €145

 

17-09-2016:

Kết quả chương trình "Buổi cơm gây quỹ từ thiện" tại Purmerend:

-Sau khi đã khấu trừ mọi phí tổn, tổng số tiền hội đã thu được là: €7.528,17

 

03-12-2016

Vào ngày 03-12 nhóm "Kết nối yêu thương'' tại Eindhoven (Hòa Lan) đã tổ chức một đêm văn nghệ với chủ đề: TỪ THIỆN CHO QUÊ HƯƠNG và đã trao tặng cho hội số tiền ủng hộ là €500. Số tiền nầy sẽ được sử dụng cho chương trình từ thiện tại Việt Nam vào mùa hè 2017. Hội xin trân trọng gởi lời cám ơn đến chị Thảo (đại diện nhóm) và tất cả các anh chị em trong ban tổ chức!

 

21-01-2017: Ban đại diện cộng đồng người Việt tại Hoà Lan tổ chức lễ mừng xuân Đinh Dậu và chúng tôi đã được phép có mặt để bán mật ong và gây quỹ từ thiện.

Tổng số mật ong đã bán được: 35 hũ.

Tiền ủng hộ thùng từ thiện: €120

 

22-01-2017: Hội đã được phép có mặt ở ngày lễ đón xuân Đnh Dậu 2017 do Giáo Xứ  Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan tổ chức tại Utrecht.

Tổng số mật ong đã bán được: 90 hũ.

Tiền ủng hộ thùng từ thiện: €235

 

04-02-2017:  Ban đại diện cộng đồng người Việt tại Alkmaar tổ chức lễ mừng xuân Đinh Dậu và đã tạo điều kiện cho hội chúng tôi có mặt.

Tổng số mật ong đã bán được: 56 hũ.

Tiền ủng hộ thùng từ thiện: €675

 

25-03-2017: Hội đã tổ chức chương trình karaoke gây quỹ từ thiện tại Purmerend.

Sau khi đã khấu trừ mọi phí tổn, tổng số tiền hội đã thu được là: €3.020,33

 

Tháng 7- 2017:

Hội Mở Rộng Trái Tim Hòa Lan đã thực hiện chương trình

từ thiện tại một số tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phim tường trình chuyến đi đã được hội upload trên youtbe với tựa đề như sau:

- Từ thiện tại Việt Nam 2017

- Từ thiện tại Việt Nam 2017, phim phần 2

 

11-02-2018:

Giáo Xứ  Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan đã tổ chức lễ mừng xuân Mậu Tuất tại Utrecht và hội đã được phép có mặt để bán mật ong gây quỹ từ thiện

Tổng số hủ mật ong đã bán được: 120 hũ.

Tiền ủng hộ thùng từ thiện: €555,50

 

**** Tiền bán mật ong được chuyển trở lại cho anh Hùng ở Delft (người nuôi ong). Sau khi khấu trừ mọi phí tổn, phần tiền còn lại anh Hùng đều tặng hết cho mấy hội từ thiện, trong đó có hội Mở Rộng Trái Tim Hòa Lan.

 

 24-02-2018: Ban đại diện cộng đồng người Việt tại Alkmaar tổ chức lễ mừng xuân Mậu Tuất và đã tạo điều kiện cho hội chúng tôi có mặt.

Tổng số mật ong đã bán được: 90 hũ.

Tiền ủng hộ thùng từ thiện: €247

 

03-03-2018: Ban đại diện cộng đồng người Việt tại Purmerend tổ chức lễ mừng xuân Mậu Tuất và hội đã được phép có mặt để gây quỹ.

Tổng số mật ong đã bán được: 30 hũ.

Tiền ủng hộ thùng từ thiện: €105

 

01-04-2018: Hội đã có mặt tại Rijswijk để phát tờ quảng cáo chương trình buổi cơm gây quỹ từ thiện ngày 05-05-2018 tại Alkmaar.

- Tiền ủng hộ thùng từ thiện: €242

 

05-05-2018:

Kết quả chương trình buổi cơm gây quỹ từ thiện tại Alkmaar với chủ đề ''Chung một bàn tay'':

-Sau khi đã khấu trừ mọi phí tổn, tổng số tiền hội đã thu được là: €13.121,38

 

26-12-2018: Hội đã được ban tổ chức chương trình đại nhạc hội cho phép có mặt tại Raamsdonksveer để bán mật ong và giới thiệu về công việc từ thiện của hội tại Việt Nam.

Tổng số mật ong đã bán được: 60 hũ.

Tiền ủng hộ thùng từ thiện: €120

* Tiền bán mật ong được chuyển trở lại cho anh Hùng ở Delft (người nuôi ong). Sau khi khấu trừ mọi phí tổn, phần tiền còn lại anh Hùng đều tặng hết cho mấy hội từ thiện, trong đó có hội Mở Rộng Trái Tim Hòa Lan.

 

Năm 2019

02-02-2019: Hội đã được phép có mặt ở ngày lễ đón xuân Kỷ Hợi 2019 do Giáo Xứ  Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan tổ chức tại Utrecht.

Tiền ủng hộ thùng từ thiện: €430

Tiền ủng hộ quảng cáo của ông Versani: €250


09-02-2019: Ban đại diện cộng đồng người Việt tại Alkmaar tổ chức lễ mừng xuân Kỷ Hợi và đã cho phép hội có mặt.

Tiền ủng hộ thùng từ thiện: €107

Tổng số mật ong đã bán được: 39 hũ.


11-05-2019: 

Kết quả chương trình buổi cơm gây quỹ từ thiện tại Alkmaar với chủ đề ''Chung một bàn tay 2''

-Sau khi đã khấu trừ mọi phí tổn, tổng số tiền hội đã thu được là: €15.085,68 


26-05-2019: Chị Thu Alkmaar và chị Hiệp Zaandam ủng hộ từ thiện: €100

08-2019: Chị Nga Zoetermeer €100

10-2019: Meneer Paul €50 en chị Phương Hoofddorp €30

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 Open Hart. All rights reserved.

Ủng hộ tài chánh


Hội  “MỞ RỘNG TRÁI TIM” là một tổ chức trung lập. Làm việc phi chính trị, không phân biệt tôn giáo và thành phần.


Mọi sự ủng hộ tài chánh cho chương trình từ thiện của hội, xin quí mạnh thường quân vui lòng chuyển vào trương mục như sau:


ABN-AMRO  BANK

Số trương mục:

IBAN: NL53ABNA0474493342


Tên: Stichting OPEN HART

Tên vùng: HOOFDDORP

Người ở  ngoài nước HÒA LAN xin điền thêm số dưới đây:

BIC   : ABNANL2A


Chuyển tiền qua PayPal:

stichtingopenhart2009@

yahoo.com


Hội từ thiện MỞ  RỘNG TRÁI TIM được sở thuế vụ tại Hòa Lan chánh thức công nhận và được sắp tên vào danh sách ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

- RSIN/ fiscaal nummer ANBI

819809159 (mã số thuế)

Quí mạnh thường quân có thể điền số tiền ủng hộ từ thiện vào giấy khai thuế hàng năm.

 

TẤT CẢ MỌI SỐ TIỀN ỦNG HỘ  CỦA QUÍ MẠNH THƯỜNG QUÂN SẼ ĐƯỢC HỘI SỬ DỤNG ĐÚNG VỚI MỤC ĐÍCH CỦA HỘI ĐÃ ĐỀ RA. HỘI KHÔNG PHẢI CHI TRẢ CHO BẤT KỲ TỐN KÉM NÀO KHÁC NGOÀI VIỆC LÀM TỪ THIỆN!

 


Xem ảnh 2011