Stichting

Open Hart

Geef een donatie vandaag en help de kinderen en bejaarden van Vietnam

CONTACT


Mocht u de DVD, waarop de opnames van het liefdadigheidswerk van de stichting staan, kosteloos willen ontvangen of u denkt dat u de stichting ergens mee kunt helpen, neem a.u.b. contact op met het onderstaande adres:


Stichting OPEN HART


Betje Wolffstraat 38

2135 RT HOOFDDORP – NEDERLAND

Tel: 023-5650688


Kvk: 34309575


RSIN/ANBI:819809159


EMAIL:  stichtingopenhart2009@yahoo.com

Uw bijdrage

Stichting OPEN HART is een neutrale organisatie.

Bij het verlenen van hulp wordt er niet naar achtergronden gekeken. De stichting hoopt in de toekomst nog meer voor mensen in VIETNAM te kunnen betekenen. U kunt de stichting ondersteunen door een bijdrage te storten op:

BANKREKENING:

Bank: ABN AMRO

IBAN: NL53ABNA0474493342

BIC   : ABNANL2A

Stichting Open Hart is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

- RSIN/fiscaalnummer ANBI

819809159

Dit houdt in dat giften door particulieren en bedrijven aan de stichting aftrekbaar zijn van de belastingen. De belastingdienst betaalt dus mee aan uw schenking. Afhankelijk van de vorm (eenmalig of periodiek) kunnen deze giften geheel of gedeeltelijk in aftrek worden gebracht op uw belastbaar inkomen.

   t.n.v. Stichting OPEN HART

   te Hoofddorp

   DONATIE via PayPal:

stichtingopenhart2009@yahoo.com


De stichting OPEN HART garandeert u dat al het geld dat de stichting ontvangt, rechtstreeks ten goede komt aan de hulpbehoevenden in VIETNAM. Bestuurskosten, reiskosten, vergoedingen  ...enzovoort.. bestaan niet.

Copyright © 2009 Open Hart. All rights reserved.