Stichting

Open Hart

Geef een donatie vandaag en help de kinderen en bejaarden van Vietnam


Welkom op de website van de stichting OPEN HART

Op deze site willen wij u in het kort informatie geven over het doel van de stichting:

Stichting OPEN HART stelt zich ten doel het moeilijke leven van vele mensen in VIETNAM te verlichten en waar mogelijk is, voorwaarden te scheppen zodat men zichzelf kan redden.


In de zomer van 2017 hebben wij ons liefdadigheidswerk in Vietnam voortgezet.

Via de onderstaande link kunt u zien waar stichting Open Hart de gekregen donaties aan heeft besteed.


 


- In de zomer van 2014 was onze stichting actief in Vietnam en wij hebben onze liefdadigheidsfilm op youtube gezet.


Uw bijdrage

Stichting OPEN HART is een neutrale organisatie.

Bij het verlenen van hulp wordt er niet naar achtergronden gekeken. De stichting hoopt in de toekomst nog meer voor mensen in VIETNAM te kunnen betekenen. U kunt de stichting ondersteunen door een bijdrage te storten op:

BANKREKENING:

Bank: ABN AMRO

IBAN: NL53ABNA0474493342

BIC   : ABNANL2A

Stichting Open Hart is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

- RSIN/fiscaalnummer ANBI

819809159

Dit houdt in dat giften door particulieren en bedrijven aan de stichting aftrekbaar zijn van de belastingen. De belastingdienst betaalt dus mee aan uw schenking. Afhankelijk van de vorm (eenmalig of periodiek) kunnen deze giften geheel of gedeeltelijk in aftrek worden gebracht op uw belastbaar inkomen.

   t.n.v. Stichting OPEN HART

   te Hoofddorp

   DONATIE via PayPal:

stichtingopenhart2009@yahoo.com


De stichting OPEN HART garandeert u dat al het geld dat de stichting ontvangt, rechtstreeks ten goede komt aan de hulpbehoevenden in VIETNAM. Bestuurskosten, reiskosten, vergoedingen  ...enzovoort.. bestaan niet.

Copyright © 2009 Open Hart. All rights reserved.